Köp- & Leveransvillkor

Villkor

Nedanstående villkor gäller för samtliga produkter och leveranser från AB Servita. Eventuella avvikelser ska vara skriftligen godkända och undertecknade av AB Servita.

Alla prisangivelser är exklusive moms. Priserna är de på fakturadagen gällande med undantag för utestående offerter.

Betalning:

Vid faktura: 14 dagar från leveransdagen.

Efter förfallodatum beräknas ränta på utestående belopp med 2 % per påbörjad månad motsvarande 23,6% per år.

Finansiering:

Det är oftast möjligt att få sitt köp finansierat under förutsättning att kunden kreditgodkänns av det leasingbolag som AB Servita samarbetar med.

Leverans och frakt:Vi skickar med DHL antingen till utlämningsställe eller direkt till kliniken.

Om varan och/eller emballaget är skadat vid mottagandet skall detta anmälas till transportören och avsändaren.
Varan säljs och levereras fritt vårt lager.

Reklamation vid mottagandet:

Om det saknas någon del av försändelsen skall köparen meddela AB Servita omgående.

Om det uppstått skada på emballage och/eller medföljande varor så ska detta omedelbart meddelas AB Servita och transportören (DHL). Skadan ska noteras vid påtecknande av frakt- eller följesedel.

Returer:

Ingen returrätt ges såvida inte fel vara levererats.

Vid kampanjer eller utförsäljning av utgående sortiment föreligger ingen returrätt.

Retur av vara skall medföljas av ett en skriftlig redogörelse av fel på varan. Varor returneras på kundens risk och bekostnad.

Kreditering av retur kan ske om det föreligger ett avtal härom och att returnerad vara är oanvänd och oskadad och i original- och oskadad förpackning.

Returnering av vara ska ske inom 14 dagar efter leverans för att kreditering ska ske.

Reklamationsrätt vid fabrikationsfel:

1 års reklamationsrätt mot fabrikationsfel gäller för varor levererade av AB Servita om inget annat skriftligen avtalats.

Denna rätt gäller inte för slitage, felaktig användning eller felaktigt underhåll. Om en vara skulle gå sönder skall den sändas till säljaren med samtliga tillbehör och manualer och om möjligt i originalemballage.

Skulle det visa sig att varan inte är sönder eller att felet inte kan påvisas utifrån kundens felbeskrivning så returneras varan och en avgift på 900 kr för felsökning plus returfrakt faktureras.

Om ett fel kan konstateras så repareras varan inom rimlig tid eller ersätts med likvärdig vara. Observera att många produkter produceras i USA; Europa och Asien.

Därför kan det ta längre tid när varan måste sändas till fabrik för felsökning och reparation.

Önskar kunden påkalla reklamationsrätt ska AB Servita kontaktas innan någon åtgärd vidtas.

Köparens ansvar:

AB Servita säljer utrustning för estetiska och medicinska behandlingar.

De flesta apparater kräver träning/utbildning och köparen är själv ansvarig för att berörd personal fått denna innan varan används i verksamheten.

Köparen är också själv ansvarig för att såväl privata som offentliga föreskrifter följs och att nödvändiga tillstånd inhämtats. Köparen friar säljaren från allt ansvar för användningen av apparaten.

Köparen bär själv hela risken och ansvaret för skador som uppkommit som följd av farliga egenskaper hos den köpta varan.

Köparen har före köpet valt och godkänt leverantör, fabrikat, leveransvillkor, specifikationer och användningsområden för varan.

Alla de behandlingar som utförs med apparatur från AB Servita är välkända och dokumenterade metoder.

Behandlingsresultaten kan variera stort från person till person och säljaren kan därför inte garantera något som helst konkret resultat.

Köparen är själv ansvarig för att löpande hålla sig informerad om nya behandlingar med köpt utrustning och gällande lagstiftning så att köparens kunder kan informeras korrekt och att behandlingarna kan utföras i enlighet med för branschen gällande praxis och lagstiftning.

Köparen ansvarar för att dennes personal fått lämplig utbildning. Om lagstiftningen ändras är det köparens plikt att anpassa användningen av apparaturen efter detta.

Säljarens ansvar:

Säljarens ansvar är begränsat till produktens pris och att denna uppfyller givna specifikationer vid leveransen. Säljaren är inte ansvarig för indirekta förluster, följdskador, förlust av goodwill eller försäljningsbortfall. .

Köparen ska bära samtliga kostnader som är förbundna med att göra ett krav gällande.