Platelet Rich Fibrin -PRF

PRF är injicerbart Platelet Rich Fibrin och är en andra generationens koncentrat av blodplättar och som inte använder sig av antikoaguleringsmedel och aktivator. PRF omvandlas till gel direkt efter injektion och fungerar därför som en filler.


INTRODUKTION

Användningen av blodkoncentrat inom estetisk och regenerativ medicin har ökat stort. Patienterna gillar konceptet att använda kraften i sina egna celler i stället för syntetiska alternativ i jakten på ett yngre och fräschare utseende.

Teknologin hos EZPRF, efter år av studier och forskning, går längre och erbjuder en 100% naturlig och omodifierad lösning som resulterar i vad vi tror är det ultimata blodkoncentratet. EZPRF har utvecklats för att producera 100% autolog Platelet-Rich Fibrin.

EASY AS 1, 2, 3...

1| DRA BLOD

2| PLACERA RÖREN I CENTRIFUGEN

3| VÄLJ FÖRINSTÄLLT PROGRAM OCH TRYCK PÅ START

2:a generationens PRP

LÅG HASTIGHET VID CENTRIFUGERING

= MER CELLER

100% NATURLIGT
INGA ADDITIV

= NÄTVERK AV FIBRIN

PRF har blivit ett fantastiskt tillägg till vår estetiska praktik! Våra patienter älskar att det är 100% naturligt och helt utan tillsatser. Den stora fördelen är att PRF bildar en gel som innehåller mycket höga koncentrationer av blodplättar, fibrin, stamceller och vita blodkroppar. Vi använder PRF rutinmässigt för att boosta våra injektioner av HA-filler och efter ablativ laser resurfacing.

Jag använder numera också PRF i min kirurgiska verksamhet efter näsplastik och face-lifts.

– Kian Karimi, Md, FACS

I motsats till PRP så baseras PRF på konceptet med centrifugering med låg hastighet. PRP kräver 6x större G-kraft än EZPRF. Teorin bakom PRP’s höga centrifugeringshastighet under lång tid är att eliminera de röda blodkropparna, RBC, genom att trycka ner dem i röret med gravitationskraft. 

Det har dock visats att detta också eliminerar en stor del av de celler som man vill ha kvar. EZPRFs koncept med moderat G-kraft bibehåller vitalteten hos cellerna, och ger oss betydligt fler vita blodkroppar och Mesenchymal Stem Cells (MSCs).

EZPRF 13ml rör helt utan additiv som har utvecklats speciellt för att möta kraven på PRF. Frånvaron av anti-koagulant tillåter formationen av ett 3-dimensionellt närverk av fibrin som konverterats av trombin. Detta ger en långsammare och mera stabil utsöndring av tillväxtfaktor i upp till 10-12 dagar. För PRP några timmar. EZPRF rörens längd och släta yta säkerställer en större volym och bättre cellkvalitet. En ojämn yta snabbar upp
koaguleringsprocessen.

Både PRF och PRP prepareras från patientens eget blod. Här upphör likheterna.

PRF centrifugeras med lägre hastighet och under kortare tid så att gränserna mellan de olika lagren inte blir så tydliga. Den lägre hastigheten är mindre traumatisk för cellerna.

Det innebär också att en del leukocyter och mesenkymala stamceller finns kvar i den plasma som används för behandling.

Blodplättar är mycket ömtåliga och när man centrifugerar i så höga hastigheter som med PRP så kommer en del att förstöras.

Fibrinet i PRF bygger ett tredimensionellt nät ungefär som en byggnadsställning. Aktiverade blodplättar och stamceller fastnar i fibrinnätverket och utsöndras sedan i långsam takt i upp till 12 dagar. PRP under några timmar. 

PRF innehåller inga främmande ämnen som antikoaguleringsmedel eller en speciell aktivator.

PRP och PRF skördas båda från blodet.

Skillnaden ligger i bearbetningen av blodet så att vissa specifika element behålls i PRF.

Figur 1

Rent fibrinnätverk

Figur 2

Här ser vi cirkulerande cytokiner (röda) inte bundna till fibrinnätet, fritt flyta runt och därmed försvinna relativt snabbt.

Figur 3

Fritt flytande cytokinerna (röda) som finns i PRP, och de fibrinbundna, långvariga cytokinerna (gröna). Dessutom finns det glykemiska syrakedjor (lila) som utgör en del av ett mer stabilt, längre varaktigt regenererande nätverk.

Frågor och Svar

Nej, definitivt inte. Bägge metoderna har båda sina fördelar och förespråkare. Det har publicerats massor av rapporter och det är svårt att dra några absoluta slutsatser.

Sanningen är att båda metoderna har sitt berättigande. En studie visar att PRP avger tillväxtfaktorer snabbare medan PRF visar en signifikant högre nivå under lång tid av PDGT-AA, PDGF-AB, EGF och IGF-1 efter 10 dagar. Detta är en fördel. PRP visade högre nivåer av TGF och VEGF efter 10 dagar och en mera aktiv celldelning. En försiktig slutsats är att PRF är mera effektivt för att skapa volym och läka och PRP ger bättre resultat vid hudföryngring.

Ja, och det är här som magin inträffar. Man kan injicera samma områden som man behandlar med fillers. Eller använda microneedling för en super facial.
Absolut, du kan kombinera med fillers, serum, peelingar och microbotox.

Hår, tear through, hudföryngring, ge mera volym, sår och ärr,  mer brosk i lederna vid artros och vaginal hälsa och utseende. PRF är även sedan länge en självklarhet för många tandläkare, t.ex. för implantat.

Plasma Lip

PRF bygger volym och håller längre än syntetiska fillers. Du injicerar totalt ca 2ml.

Du får en volym direkt men den försvinner delvis efter 2-3 veckor. Om behandlingen upprepas 2-3 gånger med 4-6 veckors mellanrum så kommer din ursprungliga volym i området vara tillbaka på samma nivå som i 20-års åldern. Jämnt och fint utan klumpar och en fin lyster.

Detta räcker inte för alla och då efterjusterar man med en syntetisk filler. För de som gillar konceptet men som vill ha resultat direkt, så kan du blanda PRF med en filler i samma spruta.

Behandlingen kostar betydligt mindre än vanliga fillers och många tycker att det är en stor fördel att använda kroppseget material.