AB Servita säljer inte Aethoxysklerol och dessa kurser erbjuds av våra fristående lärare och inte i samarbete med Servita. För mer information kontakta ansvarig sjuksköterska/lärare direkt, Leg SSK Aferdita Gjonbalaj KONTAKT

KURS
Under kursen lär ni er att injicera både i skumform och lösningsform.

Behörighet: Leg Sjuksköterska, läkare, tandläkare

Pris: 6 500kr ex moms

KURSER Stockholm
Servita Academy Stockholm erbjuder kurser varje lördag under vår/sommar 2024. 

KONTAKT

Vid injektionsbehandling av åderbråck och ådernät sprutas ett retande ämne in direkt i den sjuka ådern. Syftet med behandlingen är att försluta ådern, så att den inte längre kan föra blod till åderbråcken eller ådernäten. 

Det vanligast läkemedlet som används för injektionsbehandling av åderbråck i Sverige och Europa är Aethoxysklerol. Det är ett ämne som specifikt är skadligt för kärlens innersta cellager. Det har den uppenbara fördelen att det inte orsakar vävnadskada om det av misstag sprutas utanför kärlet. Däremot är det lika skadligt för vener som för artärer, så det är oerhört viktigt att det inte injiceras fel, för undvika problem med att sår utvecklas. Aethoxysclerol fungerar också som ett bedövningsmedel, varför behandlingen sällan är smärtsam.

Injektionsbehandling fungerar bäst för behandling av mindre kärl, d.v.s. små åderbråck och framför allt ådernät. Injektionen utförs med en mycket fin nål och små mängder av läkemedlet används för varje injektion. Aethoxysklerol lämpar sig också för s.k. skumsklerosering. Då görs först ett skum av läkemedlet, som blandas med luft eller koldioxid. Skummet medför att läkemedlet kommer i bättre kontakt med kärlväggarna, blir lite mer tjockflytande och syns bättre med ultraljud.