Utbildning Biofiller/Plasmafill

Restprodukten vid framställning av PRP kallas PPP, Platelet Poor Plasma. PPP kan i en enkel process omvandlas till Bio-Filler, dvs en filler som är framställd av patientens eget blod och som har samma eller bättre hållbarhet och egenskaper än konventionella syntetiska fillers och utan risk för allergiska reaktioner.

BioFiller passar även för gravida- eller ammande kvinnor och för dig som vill använda naturliga material för skönhetsbehandling.

På denna kurs lär du dig utföra behandlingar med PPP

Under den teoretiska delen går vi igenom följande:

– Vid behov, genomgång av vad PRP är och genomgång hur PRP centrifugering  går till.
– Hur ser marknaden ut idag?
– Anatomi i aktuellt område och teknik, placering av injektionerna.
– Kundbemötande och konsultation.
– Förbrukningsmaterial

Kursen består även av en praktisk del där samtliga kursdeltagare får utföra behandling på modell. 

Efter kursen erhåller du certifikat för Biofiller (PPP).

BEHÖRIGHET

Grundläggande PRP utbildning.
Legitimerad sjuksköterska eller tandläkare / läkare.

Ta med giltig legitimationsbevis vid kursstart.

Kontakta oss så sammanför vi dig med lärare nära dig. info@servita.se

STOCKHOLM
Servita Academy Stockholm erbjuder kurser varje lördag under vår/sommar 2024