SOSUM fillers & Skin Boosters

SOSUM® filler är en hybridfiller som ger oss fördelarna med viskositeten hos en monofasisk filler och elasticiteten hos en bifasisk filler. SOSUM® filler tillverkas genom tvärbindning av icke-animalisk hyaluronsyra.

Säkerheten är certifierad av
Korean Food and Drug Administration (MFDS) och European Certification (CE, Medical Device lll).

SOSUM® erbjuds i 1 ml och 3 ml.

AB Servita har exklusivt distributionsavtal för SOSUM i Sverige sedan april 2021

Ger högsta betyg på SOSUM filler. Brukar vanligtvis få knutor av andra märken, som jag får massera. Men inga alls denna gången!

SOSUM PRODUKTER

SOSUM S 2x1ml
SOSUM M 2x1ml
SOSUM H 2x1ml
SOSUM SOFT 1x3ml
SOSUM HARD 3x3ml

Rimliga priser utan att tumma på kvalitén

Servita köper SOSUM® direkt från tillverkaren och har ett exklusivt agenturavtal för distribution i Sverige. Tack vare låga kostnader i företaget kan vi hålla nere priserna till våra kunder. Detta ger dig lägre behandlingskostnader och ökar din lönsamhet.

SOSUM® fillers har utvecklats av JSBIO för att skapa de mest kompletta fillers i samarbete med tillverkare och läkare med data som samlats över 10 års distribution av fillers. JSBIO utvecklar kompletta fillers och har för detta ändamål valt tre nyckelfunktioner.

01

Säkerheten har absolut högsta prioritet. Att patienten inte får några problem under eller efter behandlingen..

02

Smidig och enkel hantering gör behandlingen en klare och ökar patientens tillfredsställelse.

03

Effektivitet i form av:
· Hållbarhet
· Formstabilitet
· Utan migration

    01   SÄKERHET

RENGÖRINGSPROCESS I 2 STEG
Vid reningsprocessen exponeras hyaluronsyragel direkt för saltlösning. Tillsammans med rengöring av den yttre ytan rör sig saltlösning genom hyaluronsyragelen enligt den osmotiska principen och rengör BDDE och bearbetar biprodukter som kan finnas.

Produktens säkerhet förbättras genom att minimera kvarvarande BDDE och biprodukter som genereras i processen och som kan finnas kvar i produkten. Cha Meditech mäter kvarvarande BDDE och biprodukter genom GC-analys med detektionsgränsen (LOD) på 1 ppm, vilket är lägre än kravgränsen på 2 ppm för att tillverka och hantera med målet ingen kvarvarande BDDE.

  02 BEKVÄMLIGHET

SOSUM® har överlägsen injicerbarhet jämfört med konkurrenternas produkter. Trots sin stora volym (3ml) liknar SOSUM® Hard den monofasiska 1ml fillern. (Desto större volym, desto högre injektionskapacitet). Lågt tryck hjälper behandlaren att injicera filler med mindre kraft, vilket möjliggör känsliga behandlingar och ökar tillfredsställelsen för både behandlaren och patienten.

 

(Injicerbarhetstest i jämförelse med andra produkter)

    03   HÅLLBARHET

Som ett resultat av in vivo hållbarhetstest på möss håller SOSUM® längre än J-produkten och visar samma hållbarhet som R-produkten (16 veckor efter injektion)

* The Journal of Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons, Vol. 38, nr 1, januari 2011

12 ORSAKER ATT VÄLJA SOSUM

1. Hybridfiller som ger dig viskositeten hos en monofasisk filler och elasticiteten hos en bifasisk filler.
2. SOSUM® har fördelarna av en monofasisk filler även om den följer processen med bifasisk, partiklarna berörs och injektionstrycket är lågt så det är möjligt att injicera lätt och exakt.
3. Godkänt av Korean Food and Drug Administration (MFDS) och European certification (CE, Medical Device lll).
4. Erbjuds i 1ml och 3ml.
5. Enastående HA-tvärbindningsförhålllande, noll BDDE-nivå (minimerar allergiska reaktioner). Höga viskositets- och elasticitetsparametrar gör SOSUM® motståndskraftig och säkerställer längre estetisk effekt.
6. Hyaluronsyran utvinns inte från djur.
7. Bevisat säkert (toxicitetstest).
8. Kan kombineras med andra behandlingar som återfuktar huden och förbättrar fina rynkor. Detta kan inkludera vitaminer, placenta, PDRN, etc. Därför används en 5 ml spruta till SOSUM SOFT som endast fyllts med 3 ml HA-filler.
9. Finfördelad gelstruktur säkerställer en jämn fördelning av gelén under injektionen, vilket gör ingreppet smärtfritt och minskar risken för ödem och blåmärken efter injektionen.
10. Hög andel HA-tvärbindning och tät gelstruktur minimerar risken för klumpbildning.
11. Nålarna ”Ultra-Thin Wall Needle” har en stor innerdiameter som ger förbättrat flöde och minskar injektionstrycket vid högre viskositet/större partikelfiller.
12. Rimliga priser utan att tumma på kvalitén. Servita köper SOSUM® direkt från tillverkaren och har ett exklusivt agenturavtal för distribution i Sverige. Tack vare låga kostnader i företaget kan vi hålla nere priserna till våra kunder. Detta ger dig lägre behandlingskostnader och ökar din lönsamhet.