MEDI PLAS II

MEDI PLAS || använder avancerad atmosfärisk tryck plasmateknik för att leverera ett brett utbud av skräddarsydda hudbehandlingar.

Plasma är en joniserad gas med elektrisk energi som fungerar över hela hudytan till epidermalskiktet.

När energi flödar djupare in i huden förändras dess intensitet och effekter.

1. Hudyta

dödar bakterier genom att bryta bakteriell molekylär struktur

2. Epidermis

ökar hudens absorptionsförmåga genom att temporärt bryta celladhesionsmolekylerna

3.Dermis

stramar åldrad hud och stimulerar generering av kollagen och fibroblaster

Plasma Surgical

En nål används för att leverera plasma mycket exakt till det område som krävs. Denna behandling använder en process som kallas ”sublimering” för att effektivt behandla en mängd olika hudproblem samt utlösa kollagenförnyelse. Denna behandling är perfekt för:

Plasma Surgical

Ett separat handstycke som är utformat för att avlägsna bakterier och underlätta upptagningen i huden, stimulera hudregenerering och öka kollagen för naturligt klarare, friskare och fastare hud. Denna behandling är perfekt för: