The #1 Blood Tube For Platelet-Rich Plasma Therapy

Ett Mångsidigt System För Säker, Effektiv & Snabb - Framtagning av Platelet-Rich Plasma

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP eller ”Platelet Rich Plasma” är inget annat än blod med förhöjda koncentrationer av blodplättar och innehåller minst sju tillväxtfaktorer. Vanligt blod innehåller endast 6% blodplättar.

Men i PRP finns det en koncentration på 94% blodplättar, vilket innebär en kraftfull ”cocktail” med en mängd tillväxtfaktorer och cytokiner. Detta stimulerar celldelning med nybildning av likartade celler och vävnadsregenerering för att dramatiskt påskynda läkningen.

Eftersom blodplättarna kommer från patientens eget blod, finns det absolut ingen möjlighet till infektion eller andra biverkningar. Den enda försiktighetsåtgärd du behöver vidta är att stoppa alla antiinflammatoriska läkemedel medan du behandlas med PRP.

Dr.PRP PRP Kit

Dr PRP är en medicinsk produkt som är utvecklad för snabb och effektiv separation av PRP och få en perfekt koncentration av blodplättar varje gång. Koncentrationen bestämmer mängden av, stamceller och tillväxtfaktorer vilket påverkar resultatet av behandlingen.

Dr PRPs patenterade separationssystem erbjuder maximalt säkra och effektiva behandlingar. Efter separationen kan de röda blodkropparna enkelt skiljas från den svagt gulfärgade plasman.

Dr PRP använder en unik mekanisk avskiljare i form av en gummipropp innesluten i det timglasformade röret och som skruvas upp till rörets midja. Om man vill ha en högre koncentration centrifugeras plasman en andra gång och PRP samlas i kärlets midja som bilden nedan visar.

Säkerhet

Dr.PRP Kit använder biokompatibilitetscertifierade material och delarna genomgår gammastrålsterilisering enligt ISO 13485-standard.

Enkelhet I Ett Steg

Konstruktionen med dubbla säkerhetslock förhindrar kontamination från luften under separationsprocessen.

Hög Koncentration

Dr. PRP ser till att du kommer att ha en hög koncentration av blodplättar i ditt blodplasmaprov efter den första centrifugen.

Snabbt & Bekvämt

Buffy-coat kallas den fraktion av antikoagulerat blod som efter centrifugering innehåller huvuddelen av leukocyterna (vita blodkroppar) och trombocyterna (blodplättar).

Denna fraktion hamnar vid centrifugering ovanför fraktionen med de röda blodkropparna och under blodplasman, och är ett tunt skikt med ljusgrå färg.

Denna kan enkelt urskiljas med blotta ögat och säkerställer en hög koncentration av PRP. Dr. PRP säkerställer en hög koncentration av PRP redan vid den första centrifugeringen och helt utan främmande ämnen.

Ny patenterad design

Dr. PRP-kits patenterade design garanterar att du får maximal koncentration av tillväxtfaktorer från din patients blodplasmaprover.

Detta innebär snabb, effektiv läkning som gör dina kunder till trogna stamkunder.

Använd med Centrifug

Dr.PRP har en egen centrifug som är anpassad efter behållarens utformning.

Om du redan har en centrifug från t.ex.Harvest, BioMet, eller EmCyte, så finns det en adapter som passar.

Enkel Utvinning av PRP

Dr. PRP-kit använder bara ett enda rör (slutet system) för PRP-separering så det är mycket sterilt och du får fler behandlingar på mindre tid.

Fokusera på saker som är viktiga, inte på processer.

FDA Registrerad

Dr. PRP-kit har klarat de strikta reglerna från US-FDA och är godkänd för säker klinisk användning i alla typer av laboratorier.

Detta innebär att du får njuta av exceptionella kvalitetsprodukter som ger långvariga resultat.