SOSUM PCL

950 kr4400 kr

SOSUM PCL ÄR EN FÖRSTKLASSIG KOLLAGENSTIMULATOR
SOSUM PCL sprider sig naturligt i hela ansiktet och ökar kollagensynteshastigheten
som har minskat på grund av hudens åldrande

Sosum PCL 5 x 2 ml vialer. 12 % PCL per vial. Magin med polykaprolakton! Sosum PCL injiceras subdermalt 3-6mm djupt i ansiktet för långvarig korrigering av linjer och rynkor, ålderstecken eller andra åldersrelaterade tillstånd i ansiktet och händer.

SOSUM PCL möjliggör regenerering av naturligt kollagen och föryngrar din hud utan användning av mikropartiklar. SOSUM PCL är fri från partiklar.

PCL är inte bara biologiskt nedbrytbart utan det är helt bioresorberbart eftersom den slutliga nedbrytningsprocessen leder till total eliminering av de icke-toxiska nedbrytningsbiprodukterna, CO2 och H2O, från kroppen. Detta bevisas genom årtionden av omfattande dokumenterade bevis från vetenskaplig litteratur och testresultat. PCL har klassificerats av US FDA som Generally Recognized As Safe (GRAS) substanser och godkänts av US FDA och CE som säkert att använda.

PCL har redan använts framgångsrikt över hela världen sedan 1950-talet som medicinsk utrustning i en mängd olika former: mikrosfärer, nanopartiklar, filmer, fibrer, miceller, strukturer, fillers och mer.

Beskrivning

Efter att ha injicerats i kroppen, är PCL inkapslat av kollagen som finns i kroppen. Det lämnar sedan från fagocytos och inducerar neo-kollagenes. PCL har visat sig ha neo-kollagenesförmåga genom globala kliniska prövningar och bryts ned långsamt efter proceduren och initierar samtidigt kollagenes. PCL inducerar neo-kollagenes inom cirka 12 månader.

PCL kollagenstimulator för ansiktsföryngring. PCL ger en dubbel effekt, en omedelbar volymgivande effekt av CMC-gelen och en bibehållen effekt tack vare kollagenproduktion och unik strukturbildning med mikrosfärerna. Den långsiktiga effekten och verkningstiden samt säkerheten för PCL som filler bekräftas i kliniska studier och av daglig klinisk praxis över hela världen i över 10 år. Volymåterställande, omformande och föryngrande effekter ger långvariga naturliga resultat och förbättrad hudkvalitet.

Förvaring: Rumstemperatur. Ej i direkt solljus.

Utgångsdatum: 2 år från tillverkningsdatum