Okunnighet eller snålhet?

Många tog ett glädjeskutt när estetiska injektioner genom en ny lag förbehölls legitimerad personal. Det är ju jätteviktigt med kunskap om anatomi för patientsäkerheten. Jag hörde för en tid sedan att en icke legitimerad aktör har lagförts med fängelse som möjligt straff.

I samma bransch finns det dock oroväckande många legitimerade som fortfarande använder vanliga vaccutainers för sina PRP behandlingar. Dessa rör är avsedda för provtagning och ingenting annat. Efter analys så kastas rören. Många vet säkert inte att dessa rör oftast behandlats med t.ex. silikon, innehåller endotoxin och annat elände, som definitivt inte ska injiceras i patienten.

Det är ingen tillfällighet att lagen föreskriver rör som klassas som Medical Device CE klass II b så fort blodet eller delar därav ska återinjiceras. Nackdelen är att dessa rör kostar mer vilket utgör en frestelse för alltför många. För att verkligen förstå varför detta är så viktigt både för resultat och patientsäkerhet rekommenderar jag att du ägnar drygt 20 minuter av din tid och tittar på en video som är gjord av en av våra leverantörer.

Evidence for Contamination of Silica Microparticles in A-PRF Matrices Prepared Using Silica-Coated Plastic Tubes by Tsujino et al. (2019)
Acute cytotoxic effects of silica microparticles used for coating of plastic PRF tubes on human cells by Masuki et al. (2020)
A technical note on contamination from PRF tubes containing silica and silicone by Miron et al. (2021)

Tack för din uppmärksamhet.

Med vänliga hälsningar

AB Servita
Lars Tibell