Autologa Exosomer & Fibroblaster

Intresset för användningen av exosomer och fibroblaster inom skönhet, estetik och ortopedi har ökat dramatiskt bara under de senaste veckorna. Närmare 1000 vetenskapliga publikationer varje månad!!!

Vi vill ge dig möjlighet att lära dig och förstå den underliggande teorin och hur du ska kunna erbjuda dina kunder/patienter behandlingar som ger avsevärda resultatförbättringar för de allra flesta indikationer.

Läs mer om EXOMINE
Läs mer om DERMOMINE

Stockholm – Workshop, 4 maj

Dermomine: Autologa fibroblaster
Exomine: Autologa exosomer

Vi kommer att gå igenom teorin och sedan demonstrera
ett antal behandlingar på modeller.

Tid: Lördag 4 maj kl 11:00 – ca 14:00
Plats: Linné Hudklinik, Linnégatan 35, 114 47 Stockholm
Behörighet: Läkare och sjuksköterskor
Kursansvarig: Leg SSK Neda Yazdani
Pris: 2900kr

Malmö – Kurs, 8 juni

– Dermomine: Autologa fibroblaster
– Exomine:
Autolga exosomer

Vi går igenom teori och ni får utföra behandling på modell. Efter avslutad kurs erhålls diplom

Tid: Lördag maj kl 10.00-ca 16.00
Plats: Skönhetsateljén, Kärleksgatan 3, Malmö
Behörighet: Läkare och sjuksköterskor
Kursansvarig: Leg Specialist SSK Virginia Viveros

T-LAB has been developing products in the field of regenera-tive medicine since 2012. More than 2 Million+ treatments have been performed with our PRP products; We are Türkiye’s leading PRP Kit manufacturer. T-LAB is always up to date with the latest innovations and adopts a people-orien-ted approach with improved patient outcome as the core of its philosophy, To that end it is closely involved in Regenera-tive medicine through its Foreign and Local partners, rein-forcing its status as a Global Firm and exporting to 70+ countries.

In addition, T-LAB has developed, keeps developing & improving the quality of the treatment that its devices offer through its PRP, PRF, Autologous Exosomes, Micrograft Regenerative Kit, Non-Enzymatic SVF Kit, Hydrogel Wound Dressing, and Liposomal Ozone based products. T-LAB always aims to go further in the field of Regenerative Medicine.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.